Detalji natječaja

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija

Svrha natječaja

Cilj: jačanje kapaciteta kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro, mala i srednja poduzeća, ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti, umjetničke organizacije te fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost i umjetničke organizacije s područja:

ARHITEKTURA

71.11 Arhitektonske djelatnosti

DIZAJN

74.10 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

ELEKTRONIČKI MEDIJI

 • 60.10 Emitiranje radijskog programa
 • 60.20 Emitiranje televizijskog programa
 • 63.12 Internetski portali

FILM

 • 59.11 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
 • 59.12 Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa
 • 59.13 Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa
 • 59.14 Djelatnosti prikazivanja filmova

FOTOGRAFIJA

74.20 Fotografske djelatnosti

GLAZBA I IZVEDBENE UMJETNOSTI

 • 18.20 Umnožavanje snimljenih zapisa
 • 59.20 Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa
 • 90.01 Izvođačka umjetnost
 • 90.02 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

IZDAVAŠTVO

 • 58.11 Izdavanje knjiga
 • 58.13 Izdavanje novina
 • 58.14 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
 • 58.19 Ostala izdavačka djelatnost
 • 74.30 Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
 • 47.61 Trgovina na malo knjigama u specijaliziranim prodavaonicama

MUZEJI, KNJIŽNICE I BAŠTINA

 • 91.01 Djelatnosti knjižnica i arhiva
 • 91.02 Djelatnosti muzeja

VIDEOIGRE – prihvatljiva su poduzeća za izradu videoigara koja mogu dokazati iskustvo u proizvodnji komercijalno distribuiranih videoigara u periodu od 1.1.2019. do datuma objave Poziva. Prijavitelj mora dostaviti poveznicu na jednu od prethodno objavljenih videoigara na distribucijskoj platformi na kojoj poduzeće mora biti navedeno kao proizvođač videoigre ili doprinos poduzeća proizvodnji videoigre prijavitelj dokazuje kopijom ugovora o proizvodnji videoigre.  

 • 58.21 Izdavanje računalnih igara
 • 62.01 Računalno programiranje

UMJETNOST

 • 90.03 Umjetničko stvaralaštvo
 • 90.04 Rad umjetničkih objekata

UMJETNIČKI I TRADICIJSKI OBRTI – niže navedene djelatnosti su prihvatljive samo ako ih obavljaju obrti koji imaju status tradicijskog, odnosno umjetničkog obrta i navedeni su na Popisu tradicijskih i umjetničkih obrta koji je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatske obrtničke komore (https://www.hok.hr/cehovi-i-sekcije/tradicijski-i-umjetnicki-obrti/popis-obrta).

15.12 Proizvodnja putnih i ručnih torba i slično, sedlarskih i remenarskih proizvoda

16.29 Proizvodnja ostalih proizvoda od drva, proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala

23.41 Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo

23.49 Proizvodnja ostalih proizvoda od keramike

31.12 Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda

32.13 Proizvodnja imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda

32.20 Proizvodnja glazbenih instrumenta.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi

GRUPA A

 1. Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:
 • Troškovi nabave, instalacije i puštanja u rad za korištenje:
 • Digitalnih strojeva, alata i opreme za automatizaciju procesa i za proizvodnju i razvoj proizvoda, sadržaja i usluge u različitim formatima kao i digitalnih alata za dijeljenje i korištenje proizvedenih dobara
 • Tehnologije namijenjene komunikaciji, sigurnosti i/ili tehnologije opće namjene za potrebe provedbe projekta
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, licencija, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 1. Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu koji uključuju troškove prilagodbe i opremanja prostora za digitalnu transformaciju:
 • Trošak radova preuređenja i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora u kojima će se provoditi projektne aktivnosti
 • Trošak opremanja prostora za digitalnu transformaciju
 1. Usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.

     4.  Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci

     5. Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom

     6. Aktivnosti provedbe projekta: troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, upravljanja projektom, trošak revizije projekta, usluge izrade projektno tehničke dokumentacije, troškovi plaća osoblja, neizravni troškovi, trošak promidžbe i vidljivosti

GRUPA B

 • Aktivnosti provedbe projekta: troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, upravljanja projektom
 • Nabava novih strojeva
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Nabava nematerijalne imovine
 • Troškovi plaća osoblja
 • Troškovi predavača za potrebe usavršavanja djelatnika
 • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu povezano s projektom
 • Troškovi preuređenja, i/ili modernizacije zgrade ili poslovnih prostora
 • Neizravni troškovi
 • Troškovi promidžbe i vidljivosti

OBAVEZNA AKTIVNOST: Unapređenje postojećih procesa i organizacije poslovanja i/ili uspostava novih inovativnih poslovnih modela s ciljem digitalne transformacije i prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu.

Iznost i intenzitet podpore

Ukupna alokacija: 26.544.561,68 EUR

GRUPA A:

 • Minimalni iznos potpore: 39.816,84 EUR 
 • Maksimalan iznos potpore: 995.421,06 EUR

GRUPA B: 6.636.140,42 EUR

 • Minimalni iznos potpore: 13.272,28 EUR
 • Maksimalan iznos potpore: 200.000,00 EUR 

GRUPA A

REGIONALNA POTPORA:

 • Grad Zagreb: mala poduzeća 55% / srednja poduzeća 45%
 • Panonska Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
 • Sjeverna Hrvatska: mala poduzeća 70% / srednja poduzeća 60%
 • Jadranska Hrvatska: mala poduzeća 60% / srednja poduzeća 50%

POTPORE ZA SAVJETODAVNE USLUGE U KORIST MSP-OVA

 • do 50%

POTPORE MSP-OVIMA ZA SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA

 • do 50%

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE

 • do 70%

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI - DE MINIMIS

 • do 50%

GRUPA B: do 85%

Otvoren
Veličina poduzeća: MSP, ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, fizičke osobe
Područje: kultura
Vrsta natječaja: bespovratna sredstva
Visina sufinanciranja: 15.000,00 EUR - 995.000,00 EUR
Datum objave: 1.3.2024.
Rok za predaju: 1.7.2024.

Trebate li našu pomoć prilikom pridobivanja sredstava?

Kontaktirajte nas