Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Objavljeno:
7 Siječanj 2020
Rok za prijavu:
1 Listopad 2020
Visina sufinanciranja:
45 do 80%

Predmet natječaja

Potpora za izgradnju i opremanje te nadogradnju postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada (kompostane, bioplinska postrojenja i sl.).

Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada i tako doprinjeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju mase proizvedenog biootapda te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Prihvatljivi prijavitelji

  •  mala, srednja i velika poduzeća registrirana za obavljanje barem jedne od djelatnosti gospodarenja otpadom najmanje godinu dana prije dana podnošenja projektnog prijedloga

Prihvatljivi troškovi

  •  aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije
  •  aktivnosti izgradnje, nadgradnje i opremanja postrojenja za obradu biootpada, odnosno izgradnja, nadogradnja i opremanje postrojenja za recikliranje ili izgradnja i opremanje noih postrojenja za proizvodnju obnovljivih izvora energije
  •  aktivnosti investicijskog nadzora izvedbe radova i puštanja u pogon te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova
  •  aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi
  •  aktivnosti upravljanja projektom i administracije obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti za provedbu projekta.

Intenzitet potpore

Minim. iznos: 1.000.000,00 HRK

Maksim. iznos: 50.000.000,00 HRK

Sufinanciranje: 45% DO 80% .

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 7. siječnja 2020. godine. .

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.