Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

OTVORENI NATJEČAJ - Bespovratna sredstva za natječaj Inovacije novoosnovanih MSP - Faza 2

Objavljeno:
17.12.2018
Rok za prijavu:
29.06.2020
Visina sufinanciranja:
do 85%

Predmet natječaja

Poticanje inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu. Tržištem se smatra tvrtka/prijavitelj i njezini konkurenti te može uključivati zemljopisnu regiju ili liniju proizvoda. 

Prihvatljivi prijavitelji

MSP-ovi: 

 • koji u trenutku predaje projekta nisu stariji od 36 mjeseci,   
 • koji nisu kontrolirani od strane vlasnika prethodno zatvorenih poduzeća, ukoliko je novo poduzeće operativno u istim ili srodnim sektorima kao i zatvorena tvrtka (ograničenje se odnosi na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci od dana zatvaranja poduzeća).

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Prihvatljive aktivnosti

 1. Prilagodba razvijenog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta,
 2.  Priprema lansiranja proizvoda/usluge.

Prihvatljivi troškovi

 • troškovi plaća zaposlenika kod Prijavitelja (do 50 % ukupne vrijednosti projekta), 
 • troškovi putovanja u inozemstvo osoblja zaposlenog kod prijavitelja
 • neizravni troškovi (15 % od prihvatljivih troškova zaposlenika), 
 • troškovi pripreme dokumentacije za prijavu (do 10% ukupne vrijednosti projekta), 
 • troškovi upravljanja projektom (do 10 % ukupne vrijednosti projekta), 
 • troškovi savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika (do 10 %ukupne vrijednosti projekta), 
 • ulaganje u materijalnu imovinu, 
 • troškovi materijala/sirovina isključivo vezanih za projekt (za izradu probnih proizvoda, nulte serije i sl.)
 • ulaganje u nematerijalnu imovinu, 
 • troškovi usluga (istraživanje, analiza tržišta,…), 
 • revizija projekta, 
 • informiranje i vidljivost (do 2 % ukupne vrijednosti projekta). 

Intenzitet potpore

Iznos sredstava: 150.000.000,00 kn

Najniži i najviši iznos potpore: 150.000,00 kn i 1.400.000,00 kn
 
Intenzitet potpore: do 85% prihvatljivih troškova  
 
Datum podnošenja projektnih prijava: 15.02.2019. godine

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.