Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

Bespovratna sredstva - Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača

Objavljeno:
20.3.2023
Rok za prijavu:
17.5.2023.
Visina sufinanciranja:
66.000,00 - 200.000,00

Predmet natječaja

Program Start-up/spin-off poduzeća mladih istraživača potiče mlade istraživače zaposlene na javnim istraživačkim organizacijama da pokrenu vlastito poduzeće i razviju poslovanje temeljeno na istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji njihovih rezultata. Pod start-up/spin-off poduzećem podrazumijeva se poduzeće ne starije od pet godina, čije je poslovanje zasnovano na izvornim istraživanjima ili tehnologijama razvijenim na istraživačkoj organizaciji.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:
  • Mikro poduzetnici
  • Mali poduzetnici
  •  

Visina i intenzitet potpore

Ukupna bespovratna sredstva: 5.043.466,72 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 66.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji mogu dobiti bespovratna sredstva u intenzitetu do 100% prihvatljivih troškova projekta, uzimajući u obzir maksimalnu vrijednost iznosa bespovratnih sredstava koja se može dodijeliti pojedinom projektu.

Prihvatljivi troškovi

Aktivnost 1: Provođenje istraživanja

1. Troškovi osoblja

2. Troškovi vanjskih usluga istraživanja i razvoja

3. Troškovi materijala i sitnog inventara za potrebe projekta.

4. Troškovi najma opreme za istraživanje i razvoj

5. Troškovi korištenja istraživačke opreme

6. Troškovi kupnje opreme

7. Troškovi amortizacije instrumenata i opreme neophodne za provedbu projekta

8. Troškovi zakupa poslovnog prostora

Aktivnost 2: Osposobljavanje/usavršavanje

1. Troškovi vanjskih savjetodavnih usluga

2. Troškovi službenih pristojbi koje se plaćaju nacionalnim ili nadnacionalnim uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva

Aktivnost 4: Upravljanje projektom

1. Troškovi diseminacije IR rezultata proizašlih iz projekta

2. Troškovi informiranja i vidljivosti

3. Trošak vanjske stručne usluge za pripremu i provedbu postupaka nabave

4. Trošak vanjske stručne usluge za potrebe administriranja projekta

5. Neizravni troškovi

 

 

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.