Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

NAJAVA - KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA

Objavljeno:
29.9.2021.
Rok za prijavu:
Nije poznat
Visina sufinanciranja:
760.000 - 5.320.000 kn

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prema najavama iz NPOO-a, uskoro nam se sprema Natječaj koji će podržavati ulaganje u komercijalizaciju inovacijski zrelih projekata – spremnih za tržište.

Financirane projektne aktivnosti moraju rezultirati lansiranjem proizvoda (roba ili usluga) koji su novi na tržištu. Financiranje se može upotrijebiti za prilagodbu razvijenog proizvoda ili usluge i pripremu za lansiranje proizvoda ili usluge.

Prihvatljive aktivnosti za prilagodbu razvijenog proizvoda uključivat će:

 •  dodatno ispitivanje i ugradnju rezultata ispitivanja u konačni proizvod,
 • savjetodavne usluge,
 • izgradnju kapaciteta,
 • revizije studije izvodljivosti,
 • dizajn proizvoda,
 • zaštitu prava intelektualnog vlasništva 

Prihvatljive aktivnosti za pripremu lansiranja proizvoda uključivat će:

 •  pripremu ili reviziju poslovnog plana ili marketinškog plana,
 • istraživanje i ispitivanje tržišta,
 • ispitivanje proizvoda s potencijalnim kupcima,
 • pripremu proizvodnje i ulaganje u nulte serije i
 • operativne marketinške aktivnosti.

Napomena: Kroz kriterije odabira, program će dati prioritet projektnim prijedlozima koji doprinose zelenoj tranziciji.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

MSP koji imaju zrele inovacijske projekte (TRL 7 ili više)

POTPORA

Najniži i najviši iznos potpore: 760.000 - 5.320.000 kn

 

*Podaci su indikativne naravi.

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.