Hrvatski natječaji

Aktualni hrvatski natječaji

PAGE NAME

Zakon o poticanju ulaganja

Objavljeno:
19.7.2016
Rok za prijavu:
Zakon je u upotrebi
Visina sufinanciranja:
od 50.000,00 eura

Predmet natječaja

Projekt ulaganja je početno ulaganje za mikro, male, srednje i velike poduzetnike u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo korisnika potpore:

 • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 150.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje pet novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja
 • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta za mikropoduzetnike ili
 • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 50.000,00 eura i uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta za centre za razvoj informacijsko-komunikacijskih sustava i softvera
 • u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 500.000,00 eura za projekte ulaganja u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa
 • za  ulaganje u modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa predviđeno je ulaganje u iznosu od 500.000,00 eura, bez otvaranja novih radnih mjesta

Početno ulaganje je ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezano s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenje kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacija proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljita promjena u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

Veliki projekti ulaganja odnose se na početne projekte ulaganja s prihvatljivim troškovima višim od iznosa od 50.000.000,00 eura.

Prihvatljivi prijavitelji

SME i velika poduzeća

Prihvatljivi troškovi

 • proizvodno-prerađivačke aktivnosti,
 • razvojno-inovacijske aktivnosti,
 • aktivnosti poslovne podrške,
 • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti.

Potporama se osigurava jedan ili više ovih ciljeva:

 • unos nove opreme i suvremenih tehnologija,
 • veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika,
 • razvoj proizvoda i usluga više dodane vrijednosti,
 • povećanje poduzetničke konkurentnosti,
 • ravnomjerni regionalni razvoj Republike Hrvatske,
 • gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske,
 • rast produktivnosti gospodarskih subjekata u Republici Hrvatskoj.

Intenzitet potpore

Porezne potpore za mikropoduzetnike

 • umanjuje se stopa poreza na dobit za 50% od propisane stope poreza za ulaganja od minimalno 50.000,00 eura u razdoblju do pet godina od godine početka investicije, uz uvjet otvaranja najmanje tri nova radna mjesta povezana s projektom ulaganja, u razdoblju od tri godine od početka ulaganja
 • u opravdane troškove ulaganja za mikropoduzetnike spada i unos korištene opreme/strojeva do maksimalno pet godina starosti.

Porezne potpore za male, srednje i velike poduzetnike

 • umanjuje se stopa poreza na dobit za 50%, 75% ili 100%, ovisno o iznosu ulaganja i broju novootvorenih radnih mjesta, u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja (50% za ulaganja u iznosu od 150.000,00 – 1.000.000,00 eura i otvaranje pet novih radnih mjesta; 75% za ulaganja u iznosu od 1.000.000,00 – 3.000.000,00 eura i otvaranje 10 novih radnih mjesta; 100% za ulaganja veća od 3.000.000,00 eura i 15 novootvorenih radnih mjesta).

Potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja

Bespovratna novčana potpora izračunava se na sljedeći način:

 • do 10% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi do 10%, maksimalno do 3.000 eura po novootvorenom radnom mjestu;
 • do 20% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 20%, maksimalno do 6.000 eura po novootvorenom radnom mjestu;
 • do 30% prihvatljivih troškova za otvaranje novog radnog mjesta u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%, maksimalno do 9.000 eura po novootvorenom radnom mjestu.

Potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s projektom ulaganja

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi predavača
 • troškovi poslovanja povezani s predavačima i polaznicima (npr. putni troškovi, troškovi materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme)
 • troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja
 • troškovi osoblja polaznika usavršavanja i opći neizravni troškovi (administrativni troškovi, najam, režijski troškovi).

Intenzitet potpore je do 50 % prihvatljivih troškova, a može se povećati do 70 %:

 • za 10 postotnih bodova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom
 • za 10 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje srednjem poduzetniku
 • za 20 postotnih bodova ako se potpora dodjeljuje malom i mikropoduzetniku.

Potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti, aktivnosti poslovne podrške i aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti

 • razvojno-inovacijske aktivnosti: povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta za 50%; za investicije se odobrava bespovratna novčana potpora za kupnju opreme/strojeva u visini do 20% prihvatljivih troškova kupnje opreme/strojeva, u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 500.000,00 eura, uz uvjet da kupljena oprema/strojevi mora biti oprema/strojevi visoke tehnologije
 • aktivnosti poslovne podrške: povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja za 25%
 • aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti: povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta za 25%.

Potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja

 • potpore za ulaganje od najmanje 5.000.000,00 eura u dugotrajnu imovinu, uz uvjet popunjavanja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, u razdoblju od tri godine od početka ulaganja
 • bespovratna novčana potpora odobrava se za troškove izgradnje nove tvornice, industrijskog postrojenja te troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme u iznosu:
 • 10% prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 20%, u ukupnom maksimalnom iznosu do 500.000,00 eura
 • 20 % prihvatljivih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu u županijama gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi iznad 20%, u ukupnom maksimalnom iznosu do 1.000.000,00 eura.

Potpore za radno intenzivne projekte ulaganja

 • povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja za 25%, 50%, odnosno 100%, ovisno o broju novootvorenih radnih mjesta (100, 300 ili 500).

Potpore za projekte ulaganja kroz gospodarsko aktiviranje neaktivne imovine u vlasništvu Republike Hrvatske

 • potpore za ulaganje u dugotrajnu imovinu korisnika potpore u iznosu od najmanje 3.000.000,00 eura, uz uvjet popunjavanja najmanje 15 novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja, unutar razdoblja od tri godine od početka ulaganja.

Potpore za modernizaciju i porast produktivnosti poslovnih procesa – automatizacija, robotizacija i digitalizacija proizvodnih procesa:

 • osnovna namjena potpore je unapređenje postojeće tehnološke razine poslovnih procesa unutar proizvodno-prerađivačke industrije i njezina transformacija prema tehnološkoj razini industrije 4.0
 • umanjuje se stopa poreza na dobit za 50%, 75% ili 100% od propisane stope, ovisno o visini ulaganja, u razdoblju do deset godina od godine početka ulaganja (kategorije ulaganja: 500.000,00 – 1.000.000,00 eura; 1.000.000,00 – 3.000.000,00 eura; iznad 3.000.000,00 eura).

Sumarno, isplati se proučiti potpore koje nudi Zakon o poticanju ulaganja i pridružiti se obitelji poduzeća kojima smo pomogli kod dobivanja državnih poticaja. Jedno od njih je Wiedmann Izo-Prod d.o.o., veliko proizvodno poduzeće. Evo što kažu o svojoj suradnji s našim stručnim kadrom.

 "Nakon više od 20 godina samostalnog rješavanja raznoraznih financijskih situacija, konačno nam se ukazala prilika doći i do poticaja. Za Tiko-Pro smo dobili preporuku i odlučili smo zaploviti u te vode i vidjeti može li se išta učiniti. Ostali smo ugodno iznenađeni organiziranošću i uloženom trudu i vremenu, kao i pomoći koju su nam pružili izvrsni i profesionalni djelatnici tvrtke Tiko-Pro.

Zbog specifičnosti našeg poslovanja, ali i natječaja (op. a. državnih izbora), cijeli je proces trajao dugo, osobito u dijelu odobrenja, ali je uspješno priveden kraju. Najbolja preporuka koju možemo dati jest činjenica da smo odlučili nastaviti suradnju i na drugom projektu." 

TREBATE POMOĆ?

Povećajte svoje mogućnosti za odobrenje projekta – kontaktirajte nas.